Mycket nu...

Starta ett företag på samma gång du förvärvsarbetar samt har en familj, det är att skaffa sig att göra det... När hinner jag träna, träffa andra människor än de allra närmaste eller bara vara för mig själv? Kanske inte meningen att du som aktiv Pappa ska fixa mer än att vara just pappa?

RSS 2.0